ABC Akademia


 


Activity Based Costing (ABC/M)

ABC Akademia jest liderem we wdrażaniu systemów controllingowych ABC/RCA. Wdrażane przez nas rozwiązania oparte są na nowoczesnym i wydajnym oprogramowaniu Doctor Coster® pozwalającym na utrzymywanie nawet bardzo zaawansowanych rachunków ABC/RCA przedsiębiorstw z różnych branż.

Firmy realizujące od 20 milionów do nawet 8 miliardów PLN przychodów ze sprzedaży wykorzystują oprogramowanie Doctor Coster® do wygodnego i elastycznego rozliczania kosztów z księgi głównej na procesy biznesowe oraz zasoby przedsiębiorstwa, a w rezultacie do precyzyjnego określenia kosztów i rentowności poszczególnych klientów, produktów, usług, dostawców, projektów, kontraktów a nawet pojedynczych transakcji biznesowych.

Rachunek kosztów działań ABC udziela odpowiedzi na kluczowe pytania menedżerów w zakresie kosztów i rentowności produktów, usług oraz klientów przedsiębiorstwa. Dzięki przyczynowo-skutkowemu przypisywaniu kosztów do poszczególnych klientów, produktów i usług firmy, „ABC” eliminuje uśrednianie i arbitralność w kalkulacji kosztów, jak ma miejsce w tradycyjnych rachunkach kosztów.

Zastosowania rachunku kosztów działań (ABC/M)

Przedsiębiorstwa wykorzystują rachunek ABC/M w oprogramowaniu Doctor Coster® do:

  1. Zwiększania rentowności sprzedaży produktów i usług,

  2. Zwiększania efektywności procesów biznesowych,

  3. Identyfikacji rentownych i nierentownych klientów, kanałów dystrybucji, regionów oraz segmentów,

  4. Negocjowania warunków handlowych z klientami i dostawcami,

  5. Precyzyjnego ustalania cen sprzedaży oraz zasad rabatowania klientów,

  6. Optymalizacji działalności operacyjnej,

  7. Racjonalizacji portfela oferowanych produktów i usług,

  8. Motywowania służb sprzedażowych od zyskowności sprzedaży.

Oprogramowanie Doctor Coster® a ABC/M

Rachunek kosztów działań ABC jako część składowa zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA) z sukcesem został już wdrożony w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach z branż takich jak: produkcja, handel, energetyka, usługi finansowe, bankowość, infrastruktura i inne. Wdrożenia tego rachunku kosztów realizowane były z wykorzystaniem oprogramowania klasy ABC/RCA - Doctor Coster®.

Rachunek kosztów działań ABC a koncepcja ZPRK/RCA

Zasobowo procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA) wpisuje się w najnowszy nurt badań nad rachunkiem kosztów, gdzie istotą jest integracja założeń niemieckiego rachunku Grenzplankostenrechnung i amerykańskiego ABC w ramach jednego zasobowo-procesowego rachunku kosztów.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów jest kompleksową koncepcją rachunku kosztów, która dostarcza zarządzającym informacji na temat kosztów i rentowności zarówno w ujęciu:

  1. produktów, usług oraz grup produktowych, jak i

  2. klientów oraz segmentów klientów.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów to połączenie szczegółowej informacji o zasobach, ich kosztach i wykorzystaniu (GPK) z informacją na temat kosztów oraz efektywności działań i procesów (ABC) w sposób zapewniający przyczynowo-skutkowe rozliczanie kosztów oraz wysokie walory interpretacyjne informacji wynikowej.

Zadaj pytanie naszemu Doradcy:

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.