ABC Akademia


 


Customer Profitability (koszt obsługi i rentowność klienta)

Zwiększenie skali działania i udziału w rynku, menedżerowie chcą osiągać poprzez ciągłe podnoszenie poziomu obsługi klientów. Wysiłki te okupione są często znacznym przyrostem kosztów a w rezultacie spadkiem zysku firmy.

Implementowane w oprogramowaniu Doctor Coster® modele Rentowności Klientów (Customer Profitability) pozwalają na prawidłowe zrozumienie kosztochłonności i rentowności różnych wariantów procesów obsługi klientów a menedżerowie uzyskują dostęp do informacji, która pozwala im rozwijać rentowne relacje z klientami.

Rentowność klienta a koncepcje rachunku kosztów

Modele Rentowności Klientów (Customer Profitability), których celem jest pomiar kosztów obsługi oraz rentowności poszczególnych klientów i segmentów klientów przedsiębiorstw wdrażane są w oprogramowaniu Doctor Coster®.

Wykorzystywane koncepcje rachunku kosztów to:

 1. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK),

 2. Resource Consumption Accounting (RCA),

 3. Activity Based Costing (ABC),

 4. Time Driven ABC,

 5. i inne.

Zastosowania modeli Rentowności Klienta

Przedsiębiorstwa wykorzystują modele Customer Profitability do:

 1. Identyfikacji rentownych i nierentownych klientów, kanałów dystrybucji, regionów oraz segmentów klientów,

 2. Negocjowania warunków handlowych z klientami,

 3. Precyzyjnego ustalania cen sprzedaży oraz zasad rabatowania klientów,

 4. Motywowania służb sprzedażowych od zyskowności klientów,

 5. Optymalizacji strategii marketingowych i sprzedażowych.

Oprogramowanie Doctor Coster® a Customer Profitability

Kalkulacja kosztów obsługi i rentowności klientów to część składowa zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA). Rachunek ten z sukcesem został już wdrożony w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach z branż takich jak: produkcja, handel, energetyka, usługi finansowe, bankowość, infrastruktura i inne. Wdrożenia tego rachunku kosztów realizowane były z wykorzystaniem oprogramowania klasy ABC/RCA - Doctor Coster®.

Rentowność klienta a koncepcja ZPRK/RCA

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów jest kompleksową koncepcją rachunku kosztów, która dostarcza zarządzającym informacji na temat kosztów i rentowności zarówno w ujęciu:

 1. produktów, usług oraz grup produktowych, jak i

 2. klientów oraz segmentów klientów.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów zapewnia informację o kosztach i rentowności klientów oraz przedstawia ją w ujęciu wielostopniowych marż pokrycia kosztów z rozróżnianiem kosztów stałych i zmiennych.

Zadaj pytanie naszemu Doradcy:

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.