ABC Akademia


 


Odkrywanie prawdy o zyskach

Zarządzanie kosztami i zyskownością przedsiębiorstwa to jeden z najważniejszych procesów zarządczych każdej organizacji. Złożoność produktów, usług i rynków, na jakich działa przedsiębiorstwo sprawia, że zarządzanie kosztami i rentownością nabiera kluczowego znaczenia dla przyszłości organizacji.

Prawidłowa informacja oparta na przyczynowo-skutkowym rachunku kosztów jest w stanie znacząco wesprzeć menedżerów i pracowników przedsiębiorstwa podejmowaniu trafnych decyzji zwiększających zyskowność i wartość przedsiębiorstwa.

Koncepcje zastosowane w procesie zarządzania kosztami i rentownością w znacznym stopniu decydują o sukcesie organizacji w przyszłości.

Misją ABC Akademia jest "Odkrywanie Prawdy o Zyskach", a jej podstawowym celem jest podniesienie poziomu dojrzałości rachunków kosztów stosowanych w polskich przedsiębiorstwach.

Misja "Odkrywanie Prawdy o Zyskach" realizowana jest poprzez działalność edukacyjną, badawczą oraz wdrożeniową popartą silnym zaangażowaniem naszego zespołu konsultantów i partnerów.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA)

Firma ABC Akademia jest nowoczesną firmą z sektora business intelligence oraz jedną z czołowych firm consultingowych na świecie posiadających największe doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zarządczych systemów controllingowych opartych na zasobowo-procesowym rachunku kosztów (ZPRK/RCA).

Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów rekomendowane jest przez uznane autorytety finansów oraz wiodące organizacje controllerów (Institute of Management Accountants - IMA), księgowych (Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC)) i przedsiębiorstw (Consortium of Advanced Management International (CAM-I )).

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA) jest rachunkiem kosztów, który z sukcesem został już wdrożony w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach z branż takich jak: produkcja, handel, energetyka, usługi finansowe, bankowość, infrastruktura i inne. Wdrożenia tego rachunku kosztów realizowane były zarówno w przedsiębiorstwach bardzo dużych, średnich jak i małych.

Szerokie zastosowanie tego rachunku kosztów w różnych branżach i wielkościach przedsiębiorstw potwierdza jego uniwersalność i potencjał do zastosowania w procesach controllingowych wielu organizacji.

Doctor Coste - oprogramowanie klasy ABC/RCA

Firma ABC Akademia jest producentem zaawansowanego oprogramowania klasy ABC/RCA -  Doctor Coster®.

Oprogramowanie Doctor Coster® jest najbardziej zaawansowanym narzędziem wspierającym controlling w zakresie rozliczania i kalkulacji kosztów.

W oprogramowaniu zawarte są funkcjonalności wspierające najważniejsze i najbardziej popularne koncepcje z obszaru controllingu i rachunkowości zarządczej:

 1. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK)

 2. Resource Consumption Accounting (RCA)

 3. Activity based costing (ABC)

 4. Grenzplankostenrechnung (GPK)

 5. Time Driven ABC

 6. Lean Accounting (LA)

 7. Throughput Accounting (TA)

 8. Analiza rentowności produktów/usług

 9. Analiza rentowności klientów

 10. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów

 11. Rachunek kosztów zmiennych

 12. Rachunek kosztów niewykorzystanych zasobów

 13. Wielostopniowe marże pokrycia kosztów

 14. Budżetowanie elastyczne i analiza odchyleń

Klientami ABC Akademia są przedsiębiorstwa zarówno duże jaki i średnie oraz małe, które wykorzystują oprogramowanie Doctor Coster® do zwiększania zysku, obniżania kosztów oraz podnoszenia efektywności procesów biznesowych.

ABC Akademia to:

 1. Kierowane przez dr Tomasza M. Zielińskiego centrum kompetencyjne systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością (ZPRK/RCA/GPK/ABC),

 2. Największe doświadczenia wdrożeniowe w Polsce,

 3. Lider we wdrażaniu rozwiązań controllingowych klasy ZPRK/RCA/GPK/ABC,

 4. Sprawdzona metodyka wdrożeniowa – bez eksperymentów!,

 5. Unikalne i zaawansowane programy edukacyjne i certyfikacyjne (ZPRK,RCA/GPK/ABC).

Zadaj pytanie naszemu Doradcy:

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.