ABC Akademia


 


Production Cost (koszt wytworzenia produktu)

Modele rachunku kosztów nastawione na wycenę kosztów wytworzenia produktów wdrażane są z wykorzystaniem koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów.

ZPRK umożliwia spełnienie wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR).  Przejawia się to przez zapewnienie wiarygodności i przejrzystości w wycenie produktów i usług, prawidłowe wyodrębnianie kosztów niewykorzystanych zasobów oraz odpowiednie przenoszenie poszczególnych pozycji kosztów na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Dzięki przyczynowo-skutkowemu rozliczaniu kosztów pośrednich do poszczególnych produktów firmy, implementowane w oprogramowaniu Doctor Coster® modele do kalkulacji kosztów wytwarzania produktów (Production Cost), eliminują uśrednianie i arbitralność w alokowaniu kosztów, jakie ma miejsce w tradycyjnych rachunkach kosztów.

Rozwiązania te zapewniają menedżerom dostęp do prawidłowej wyceny różnych wariantów produkcji a w rezultacie na efektywną optymalizację procesów produkcyjnych firmy.

Oprogramowanie Doctor Coster®. niweluje wszystkie mankamenty tradycyjnego rachunku kosztów w zakresie prawidłowej kalkulacji kosztów wytworzenia produktów zarówno w przypadku produkcji seryjnej (powtarzalnej) jak i jednostkowej (projektowej). Production Cost jest menedżerskim rachunkiem kosztów logicznie wspierającym zarządzanie procesami produkcyjnymi przedsiębiorstw.

Zastosowania modeli Production Cost

Przedsiębiorstwa wykorzystują modele Production Cost do:

 1. Przyczynowo – skutkowego alokowania uzasadnionej części kosztów pośrednich produkcji do produktów i grup produktowych,

 2. Wyodrębniania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,

 3. Rozdziału kosztów produkcji na koszty stałe i zmienne,

 4. Racjonalizacji portfela wytwarzanych produktów,

 5. Optymalizacji długości serii produkcyjnych,

 6. Optymalizacji wykorzystania zasobów produkcyjnych.

Oprogramowanie Doctor Coster® a Production Cost

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów to część składowa zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA). Rachunek ten z sukcesem został już wdrożony w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach z branż takich jak: produkcja, handel, energetyka, usługi finansowe, bankowość, infrastruktura i inne. Wdrożenia tego rachunku kosztów realizowane były z wykorzystaniem oprogramowania klasy ABC/RCA - Doctor Coster®.

Koszty wytworzenia a koncepcja ZPRK/RCA

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów jest kompleksową koncepcją rachunku kosztów, która dostarcza zarządzającym informacji na temat kosztów i rentowności zarówno w ujęciu:

 1. produktów, usług oraz grup produktowych, jak i

 2. klientów oraz segmentów klientów.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów zapewnia informację o kosztach wytworzenia produktów oraz przedstawia ją w ujęciu poziomów kosztów produkcji z rozróżnianiem kosztów stałych i zmiennych.

Korzyści z wdrożenia ZPRK/RCA

Korzyści z wdrożenia zasobowo-procesowego rachunku kosztów to:

 1. Zwiększenie konkurencyjności i zyskowności dzięki dostępowi do kluczowych informacji zarządczych o rentowności produktów, usług i klientów bazujących na przyczynowo - skutkowym rachunku kosztów,

 2. Budowa i wzmocnienie wizerunku nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa,

 3. Poprawa wykorzystania zasobów oraz unikanie ponoszenia kosztów niewykorzystanych zasobów,

 4. Zmniejszenie ryzyka „Spirali Śmierci Kosztów Stałych” wynikającej z nieuzasadnionego alokowania kosztów niewykorzystanych zasobów do produktów, usług i klientów,

 5. Wsparcie procesu ustalania cen i ofertowania klientów rzetelną informacją o kosztach i rentowności klientów oraz produktów,

 6. Uzyskanie lepszego zrozumienia elastyczności kosztowej przedsiębiorstwa poprzez dostarczenie informacji o kosztach marginalnych,

 7. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych, usługowych oraz sprzedażowych,

 8. Zwiększenie świadomości kosztowej wśród szerokiego grona pracowników,

 9. Skuteczne delegowanie i podniesienie trafności decyzji w na wszystkich poziomach zarządzania,

 10. Spełnienie wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Przejawia się to przez zapewnienie wiarygodności i przejrzystości w wycenie produktów i usług, prawidłowe wyodrębnianie kosztów niewykorzystanych zasobów oraz odpowiednie przenoszenie poszczególnych pozycji kosztów na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Zadaj pytanie naszemu Doradcy:

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.