ABC Akademia


 


 Doctor Coster®

 

Doctor Coster® to gotowa platforma zarządczo-controllingowa wspierające zaawansowane zarządzanie kosztami i rentownością przedsiębiorstw. Oprogramowanie posiada gotowe funkcjonalności kalkulacyjne i raportowe do obsługi koncepcji nowoczesnych rachunków kosztów jak ZPRK/RCA/ABC/GPK, dzięki czemu każda firma może pozwolić sobie na efektywne wdrożenie i rozwój zaawansowanego controllingu kosztów i rentowności.

Doctor Coster® jest unikalnym rozwiązaniem integrującym w jednym narzędziu controllingowym funkcjonalności systemów klasy Corporate Performance Management (CPM) oraz Business Intelligence (BI).

Cele wdrożenia Doctor Coster®:

 • Zwiększanie zyskowności przedsiębiorstwa

 • Obniżanie i optymalizacja kosztów

 • Podnoszenie efektywności procesów biznesowych

 • Poprawa wykorzystania zasobów

 • Spełnienie wymogów sprawozdawczych

Doctor Coster® to:

 • Szybki dostęp do informacji o kosztach i rentowności oraz dystrybucja informacji do kadry kierowniczej i pracowniczej

 • Łatwość samodzielnego projektowania, zmiany, i utrzymania zaawansowanych rachunków kosztów bez konieczności posiadania wiedzy informatycznej

 • Prawidłowa kalkulacja kosztów i rentowności produktów, usług i klientów (ZPRK/RCA/ABC/GPK)

Korzyści z wdrożenia Doctor Coster®:

 • Korzyści dla KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

 • Korzyści dla ZESPOŁÓW CONTROLLINGOWYCH I DZIAŁÓW KSIĘGOWOŚCI

 • Korzyści z wdrożenia DOCTOR COSTER

.

Pobierz folder o oprogramowaniu>>

 

 

TRZY FILARY Doctor Coster®:

Podejmowanie trafnych decyzji

TRAFNE DECYZJE wymagają doskonałego wsparcia informacyjnego opartego na nowoczesnych narzędziach Business Intelligence and Analytics (BI).

.

Prawidłowa kalkulacja kosztów

PRAWIDŁOWA KALKULACJA kosztów zapewniona jest w Doctor Coster® poprzez obsługę najważniejszych i najbardziej popularnych metod rachunku kosztów (ZPRK/RCA/ABC/GPK).

.

Samodzielne projektowanie i wdrażanie

Funkcjonalności Doctor Coster® zapewniają ŁATWOŚĆ tworzenia oraz SAMODZIELNOŚĆ zmiany i rozwoju modelu rachunku kosztów przez zespoły controllingowe.

.

 

 Doctor Coster® to oprogramowanie dla każdej firmy:

 • Doctor Coster® to rozwiązanie controllingowe dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw oraz branż produkcyjnych, usługowych i handlowych.

 • Oprogramowanie wybierają firmy realizujące od 20 milionów do nawet 8 miliardów PLN przychodów ze sprzedaży.

 • Przedsiębiorstwa wykorzystują Doctor Coster® do zwiększania zyskowności, podnoszenia efektywności oraz controllingu kosztów.

Największe doświadczenia wdrożeniowe:

Doctor Coster® jest najbardziej popularnym rozwiązaniem controllingowym wspierającym przyczynowo-skutkową kalkulację kosztów i z powodzeniem wdrażany jest w branżach: produkcyjnych, dystrybucyjnych, usługowych, finansowych, bankach infrastrukturalnych, logistycznych itd.

.

Dlaczego Doctor Coster®:

Oprogramowanie Doctor Coster® to odpowiedź na wyzwania stawiane obecnie przed nowoczesnymi rachunkami kosztów stanowiącymi podstawę zaawansowanych systemów controllingowych.

Wyzwania te wynikają przede wszystkim z potrzeby dostarczenia menedżerom czytelnej i wiarygodnej informacji o planowanych i rzeczywistych kosztach i rentowności produktów, usług, grup produktowych oraz klientów i segmentów klientów.

Projektowanie i utrzymywanie zaawansowanych rachunków kosztów w systemach klasy ERP, narzędziach do budżetowania lub w arkuszach MS Excel jest bardzo trudne i pracochłonne z powodu nieprzystosowania interfejsu oraz braku gotowych procedur obliczeniowych.

Nowoczesne rachunki kosztów (ZPRK/RCA/ABC/GPK) potrzebują narzędzi informatycznych pozwalających na ich efektywne projektowanie, rozwój i utrzymanie oraz narzędzi udostępniających informacje zarządcze w formie dostosowanej do potrzeb i zadań odbiorców w całej organizacji.
 

Pełna integracja:

Doctor Coster® może być integrowany z dowolnymi systemami informatycznymi oraz bazami danych światowych i uznanych producentów. Dzięki tej integracji, maleje pracochłonność utrzymania nawet bardzo rozbudowanych i zaawansowanych koncepcji controllingowych.

Precyzyjny controlling w unikalnym, prostym interfejsie oprogramowania Doctor Coster®

Zaszyte w oprogramowaniu funkcjonalności sprawiają, że Doctor Coster® jest najbardziej zaawansowanym narzędziem informatycznym wspierającym wieloetapowe rozliczanie i kalkulację kosztów oraz raportowanie wyników z w ujęciu wielostopniowych marż pokrycia kosztów.

Doctor Coster® jest oprogramowaniem obsługującym najważniejsze, najbardziej zaawansowane i popularne koncepcje z obszaru controllingu i rachunkowości zarządczej takie jak ZPRK/RCA/ABC/GPK, stając się tym samym doskonałym wsparciem działów controllingu i księgowości w samodzielnym utrzymaniu zaawansowanych systemów controllingowych w przedsiębiorstwach.

Zamów prezentację Doctor Coster® w siedzibie swojej firmy

Zadzwoń:
+48 (61) 855 13 62

Napisz e-mail:
abcakademia@abcakademia.com.pl

VIDEO CENTER oprogramowania Doctor Coster. Zaloguj się >>

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.