ABC Akademia


 


Program Partnerski

Firma ABC Akademia realizuje dwa programy partnerskie. Programy te skierowane są do:

 1. Partnerzy biznesowi i konsultanci wdrożeniowi

 2. Uniwersytety Ekonomiczne i Instytuty


Partnerzy biznesowi i konsultanci wdrożeniowi

Aktualnie ABC Akademia jest jedną z czołowych firm consultingowych na świecie posiadających największe doświadczenia we wdrażaniu zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA).

Coraz większa rzesza przedsiębiorstw zainteresowana jest efektywnym wdrażaniem nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów, jak:

 1. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK)

 2. Resource Consumption Accounting (RCA)

 3. Activity Based Costing (ABC)

 4. Grenzplankostenrechnung (GPK)

 5. Time Driven ABC

 6. i innych.

Aby sprostać temu wyzwaniu ABC Akademia poszukuje partnerów biznesowych, niezależnych konsultantów zainteresowanych projektowaniem i wdrażaniem zaawansowanych rachunków kosztów w branżach: produkcja, usługi, finanse i bankowość.

Ze strony ABC Akademia oferujemy udział w projektach, dostęp do najnowszych osiągnięć z obszaru controllingu i rachunku kosztów oraz możliwość współpracy w obszarze wdrożeń oraz szkoleń z zakresu controllingu.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w programie partnerskim i masz doświadczenia we wdrażaniu controllingu i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach to zachęcamy do kontaktu i omówienia szczegółów.

Uniwersytety Ekonomiczne i Instytuty

W Polce za sprawą firmy ABC Akademia tematyka zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA) w ostatnich latach systematycznie wprowadzana jest w programy nauczania z obszaru controllingu i rachunkowości na wyższych uczelniach.

Współpraca z uczelniami to również udostępnianie zaawansowanego laboratorium controllingowego z wykorzystaniem oprogramowania Doctor Coster®.

 

Partnerami ABC Akademia są:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP)

 2. Szkoła Główna Handlowa (SGH)

 3. Uniwersytet Łódzki (UŁ)

 4. Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP)

 5. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)

 6. Uniwersytet Szczeciński (US) - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

 7. Instytut Odlewnictwa w Krakowie

 Kontakt w sprawie programu partnerskiego:

dr Tomasz M. Zieliński
Prezes Zarządu ABC Akademia

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.