ABC Akademia


 


Product Profitability (rentowność produktu)

Rentowność produktu zależy nie tylko od uzyskiwanych cen sprzedaży czy organizacji produkcji i zaopatrzenia, ale również od zachowań sprzedażowych, marketingowych oraz logistycznych klientów kupujących dany produkt.

Implementowane w oprogramowaniu Doctor Coster® modele Rentowności Produktów (Product Profitability) pozwalają na prawidłowe zrozumienie kosztochłonności i rentowności różnych wariantów produkcji, zaopatrzenia i sprzedaży produktów a menedżerowie uzyskują dostęp do informacji, która pozwala im skutecznie zwiększać zyskowność posiadanego portfela produktów.

Rentowność produktu a koncepcje rachunku kosztów

Modele Rentowności Produktów (Product Profitability), których celem jest pomiar kosztów oraz rentowności poszczególnych produktów i grup produktowych wdrażane są w oprogramowaniu Doctor Coster®.

Wykorzystywane koncepcje rachunku kosztów to:

 1. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK),

 2. Resource Consumption Accounting (RCA),

 3. Activity Based Costing (ABC),

 4. Time Driven ABC,

 5. i inne.

Zastosowania modeli Rentowności Produktu

Przedsiębiorstwa wykorzystują modele Product Profitability do:

 1. Identyfikacji rentownych i nierentownych produktów i grup produktowych,

 2. Precyzyjnego ustalania cen sprzedaży produktów oraz zasad rabatowania klientów,

 3. Racjonalizacji portfela oferowanych produktów i usług,

 4. Motywowania służb sprzedażowych od zyskowności sprzedaży,

 5. Projektowania nowych rentownych produktów, usług i procesów biznesowych,

 6. Optymalizacji strategii marketingowych i sprzedażowych.

Oprogramowanie Doctor Coster® a Product Profitability

Kalkulacja kosztów i rentowności produktów to część składowa zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA). Rachunek ten z sukcesem został już wdrożony w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach z branż takich jak: produkcja, handel, energetyka, usługi finansowe, bankowość, infrastruktura i inne. Wdrożenia tego rachunku kosztów realizowane były z wykorzystaniem oprogramowania klasy ABC/RCA - Doctor Coster®.

Rentowność produktów a koncepcja ZPRK/RCA

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów jest kompleksową koncepcją rachunku kosztów, która dostarcza zarządzającym informacji na temat kosztów i rentowności zarówno w ujęciu:

 1. produktów, usług oraz grup produktowych, jak i

 2. klientów oraz segmentów klientów.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów zapewnia informację o kosztach i rentowności produktów oraz przedstawia ją w ujęciu wielostopniowych marż pokrycia kosztów z rozróżnianiem kosztów stałych i zmiennych.

Zadaj pytanie naszemu Doradcy:

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.