ABC Akademia


 


 Produkty i usługi

Firma ABC Akademia świadczy usługi doradcze, projektowe, wdrożeniowe i szkoleniowe w obszarze controllingu i rachunkowości zarządczej.

 1. Oprogramowanie Doctor Coster®

 2. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA)

 3. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing ABC/M)

 4. Time-driven ABC (TD ABC)

 5. Customer Profitability (rentowność klienta)

 6. Product Profitability (rentownośc produktu)

 7. Production Cost (koszt wytworzenia produktów)

 8. Programy szkoleniowe

Doctor Coster®  - oprogramowanie klasy ABC/RCA

Firma ABC Akademia jest producentem zaawansowanego oprogramowania klasy ABC/RCA -  Doctor Coster®.

Oprogramowanie Doctor Coster® jest najbardziej zaawansowanym narzędziem wspierającym controlling w zakresie rozliczania i kalkulacji kosztów.

W oprogramowaniu zawarte są funkcjonalności wspierające najważniejsze i najbardziej popularne koncepcje z obszaru controllingu i rachunkowości zarządczej:

 1. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK)

 2. Resource Consumption Accounting (RCA)

 3. Activity Based Costing (ABC)

 4. Grenzplankostenrechnung (GPK)

 5. Time Driven ABC

 6. Lean Accounting (LA)

 7. Throughput Accounting (TA)

 8. Analiza rentowności produktów/usług

 9. Analiza rentowności klientów

 10. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów

 11. Rachunek kosztów zmiennych

 12. Rachunek kosztów niewykorzystanych zasobów

 13. Wielostopniowe marże pokrycia kosztów

 14. Budżetowanie elastyczne i analiza odchyleń

Klientami ABC Akademia są przedsiębiorstwa zarówno duże jaki i średnie oraz małe, które wykorzystują oprogramowanie Doctor Coster® do zwiększania zysku, obniżania kosztów oraz podnoszenia efektywności procesów biznesowych.

Dowiedz się więcej o oprogramowaniu Doctor Coster®.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA)

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów jest kompleksową koncepcją rachunku kosztów, która dostarcza zarządzającym informacji na temat kosztów i rentowności zarówno w ujęciu:

 1. produktów, usług oraz grup produktowych, jak i

 2. klientów oraz segmentów klientów.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA) to połączenie szczegółowej informacji o zasobach, ich kosztach i wykorzystaniu z informacją na temat kosztów oraz efektywności działań i procesów w sposób zapewniający przyczynowo-skutkowe rozliczanie kosztów oraz wysokie walory interpretacyjne informacji wynikowej.

Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów rekomendowane jest przez uznane stowarzyszenia księgowych, autorytety finansów oraz wiodące organizacje controllerów ... Dowiedz się więcej >>

Rachunek kosztów działań (ABC/M)

Rachunek kosztów działań ABC udziela odpowiedzi na kluczowe pytania menedżerów w zakresie kosztów i rentowności produktów, usług oraz klientów przedsiębiorstwa. Dzięki przyczynowo-skutkowemu przypisywaniu kosztów do poszczególnych klientów, produktów i usług firmy, „ABC” eliminuje uśrednianie i arbitralność w kalkulacji kosztów, jak ma miejsce w tradycyjnych rachunkach kosztów... Dowiedz się więcej >>

Time-Driven ABC (TD ABC)

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TD ABC) udziela odpowiedzi na kluczowe pytania menedżerów w zakresie kosztów i rentowności produktów, usług oraz klientów przedsiębiorstwa. Dzięki przyczynowo-skutkowemu przypisywaniu kosztów do poszczególnych klientów, produktów i usług firmy, „ABC” eliminuje uśrednianie i arbitralność w kalkulacji kosztów, jak ma miejsce w tradycyjnych rachunkach kosztów...

Rachunki ABC sterowane czasem (TD ABC) doskonale niwelują trudności z projektowaniem i utrzymywaniem modeli rachunku kosztów przedsiębiorstw dostarczając jednocześnie podstaw do skutecznego zarządzania rentownością nawet bardzo złożonych działalności usługowych oraz wielowariantowych procesów produkcyjnych i sprzedażowych... Dowiedz się więcej >>

Customer Profitability (koszt obsługi i rentowność klienta)

Zwiększenie skali działania i udziału w rynku, menedżerowie chcą osiągać poprzez ciągłe podnoszenie poziomu obsługi klientów. Wysiłki te okupione są często ... Dowiedz się więcej >>

Product Profitability (rentowność produktu)

Rentowność produktu zależy nie tylko od uzyskiwanych cen sprzedaży czy organizacji produkcji i zaopatrzenia, ale również od zachowań sprzedażowych, marketingowych oraz logistycznych klientów kupujących dany produkt ... Dowiedz się więcej >>

Production Cost (koszt wytworzenia produktu)

Dzięki przyczynowo-skutkowemu rozliczaniu kosztów pośrednich do poszczególnych produktów firmy, implementowane w oprogramowaniu Doctor Coster® modele do kalkulacji kosztów wytwarzania produktów (Production Cost), eliminują uśrednianie i arbitralność w alokowaniu kosztów, jakie ma miejsce w tradycyjnych rachunkach kosztów ... Dowiedz się więcej >>

Programy szkoleniowe

ABC Akademia, na bazie praktycznych doświadczeń swoich Doradców i Partnerów oraz ich działalności naukowej na czołowych polskich uczelniach ekonomicznych, dostarcza wysoko oceniane i nowoczesne programy szkoleniowe w obszarach controllingu i zarządzania kosztami dla przedsiębiorstw: produkcyjnych, usługowych, finansowych i handlowych... Dowiedz się więcej >>

Zadaj pytanie naszemu Doradcy:

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.