ABC Akademia


 


Rozwiązania branżowe

Doświadczenia wdrożeniowe ABC Akademia pozwoliły z sukcesem świadczyć usługi wdrożeniowe, doradcze i szkoleniowe w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach z branż takich jak: produkcja, handel, energetyka, usługi finansowe, bankowość, infrastruktura i inne. Klientami ABC Akademia są zarówno w przedsiębiorstwa bardzo duże, średnie jak i małe.

Doctor Coster® pozwala na wdrażanie w różnych branżach najbardziej zaawansowanych i popularnych koncepcji z obszaru controllingu jak: zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK), resource consumption accounting (RCA), activity based costing (ABC), Time-Driven ABC, czy popularny w krajach niemieckojęzycznych Grenzplankostenrechnung (GPK), stając się tym samym doskonałym wsparciem działów controllingu oraz kadry zarządzającej w zwiększaniu efektywności i rentowności przedsiębiorstw.

Wielobranżowe doświadczenie

 1. Produkcja

 2. Handel i dystrybucja

 3. Usługi finansowe i Banki

 4. Usługi

 5. Służba zdrowia

 6. Logistyka

 7. Administracja publiczna

 8. Infrastruktura (Media: energia el. gaz, wodociągi)

 9. Edukacja

 Produkcja

Firmy produkcyjne postrzegają oprogramowanie Doctor Coster®, jako doskonałą alternatywę dla tradycyjnych i arbitralnych metod wyceny kosztów produkcji.

Modele rachunku kosztów nastawione na wycenę kosztów wytworzenia produktów wdrażane są z wykorzystaniem koncepcji
zasobowo-procesowego rachunku kosztów.

ZPRK umożliwia spełnienie wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR).  Przejawia się to przez zapewnienie wiarygodności i przejrzystości w wycenie produktów i usług, prawidłowe wyodrębnianie kosztów niewykorzystanych zasobów oraz odpowiednie przenoszenie poszczególnych pozycji kosztów na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Zobacz więcej >>

Handel i dystrybucja

Firmy handlowe i dystrybucyjne wybierają oprogramowanie Doctor Coster®, jako doskonałe rozwiązanie do zarządzania kosztami i rentownością towarów oraz klientów.

Złożoność procesów logistycznych i sprzedażowych, duża różnorodność klientów oraz tysiące dystrybuowanych produktów to przesłanki przemawiające za wyborem oprogramowania Doctor Coster® przez przedsiębiorstwa handlowe i dystrybucyjne.

Oprogramowanie Doctor Coster® pozwala na prawidłową kalkulację kosztów i rentowności sprzedaży towarów oraz obsługi klientów poprzez przyczynowo-skutkowe alokowanie kosztów procesów logistycznych, marketingowych, sprzedażowych zapewniając wynikowo wielopoziomowe marże pokrycia kosztów oraz zaawansowaną analizę kosztów sprzedaży.

Zobacz więcej >>

Usługi finansowe i banki

Firmy usługowe z branży finansów i bankowości wybierają oprogramowanie Doctor Coster® , jako doskonałe rozwiązanie do kalkulacji i zarządzania kosztami oraz rentownością produktów finansowych, linii biznesowych, klientów oraz segmentów klientów.

Doctor Coster® pozwala na wdrażanie w firmach z branży finansowej i w bankach najbardziej zaawansowanych i popularnych koncepcji z obszaru controllingu jak: zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK), resource consumption accounting (RCA), activity based costing (ABC), Time-Driven ABC, czy popularny w krajach niemieckojęzycznych Grenzplankostenrechnung (GPK), stając się tym samym doskonałym wsparciem działów controllingu i kadry zarządzającej w zwiększaniu efektywności instytucji finansowych.

Zobacz więcej >>

Usługi

Firmy usługowe z sektora usług wybierają oprogramowanie Doctor Coster® , jako doskonałe rozwiązanie do zarządzania kosztami i rentownością procesów usługowych.

Złożoność procesów usługowych, prowadzenie działalności w wielu branżach gospodarki, oferowanie szeregu usług dodatkowych, duża różnorodność klientów oraz zmienność wykorzystania zasobów to najważniejsze wyzwania jakie stoją przed współczesną branżą usługową.

Doctor Coster® jest specjalizowanym narzędziem wspierającym zarządzanie kosztami i efektywnością procesów, przez co pozwala menedżerom zarządzającym firmami nowoczesnymi firmami usługowymi poznać prawdziwe koszty i rentowność świadczenia usług oraz obsługi poszczególnych klientów.

Zobacz więcej >>

Służba zdrowia

Doctor Coster® to moduł kontrolingowy, dzięki któremu możliwa jest symulacja kosztów ścieżek pacjenta w oparciu o planowane ilości jednostek nośników zasobów, ich stawek oraz ilości realizacji świadczeń i dni hospitalizacji. Funkcjonalności modułu są zgodne z nowymi wytycznymi dotyczącymi rachunku kosztów w Zakładach Opieki Zdrowotnej

Zobacz więcej >>

Pozostałe branże

Firma ABC Akademia jest nowoczesną firmą z sektora business intelligence oraz jedną z czołowych firm consultingowych na świecie posiadających największe doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zarządczych systemów controllingowych opartych na zasobowo-procesowym rachunku kosztów (ZPRK/RCA).

Nasze doświadczenia z wdrażania ZPRK/RCA w branżach to:

 1. Bankowość

 2. Usługi BPO

 3. Usługi finansowe

 4. Usługi laboratoryjne

 5. Usługi podatkowe

 6. Usługi prasowe

 7. Dystrybucja narzędzi

 8. Dystrybucja materiałów budowlanych

 9. Logistyka kolejowa

 10. Logistyka samochodowa

 11. Produkcja cementu

 12. Produkcja FMCG

 13. Produkcja jednostkowa

 14. Produkcja kartonu

 15. Produkcja mięsa i wędlin

 16. Produkcja montażowa

 17. Produkcja mrożonek

 18. Produkcja opakowań

 19. Produkcja przekąsek

 20. Produkcja serów

 21. Produkcja seryjna

 22. Produkcja wody

 23. Produkcja z tworzyw sztucznych

 24. Projekty

 25. Przetwórstwo metali

 26. Uczelnie

 27. Wodociągi

Zadaj pytanie naszemu Doradcy:

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.