ABC Akademia


 


Time-Driven ABC (TD ABC)

Oprogramowanie Doctor Coster® dzięki zastosowaniu pełnej metodyki Time-driven ABC (rachunku kosztów działań sterowanego czasem) pozwala na szybkie projektowanie i łatwe utrzymywanie zaawansowanych, przyczynowo - skutkowych modeli rachunku kosztów prawidłowo odzwierciedlających złożoność oraz wielowariantowość procesów wytwarzania, świadczenia usług i oraz obsługi klientów.

Procesy biznesowe mają charakter wielowariantowy i różnią się w zależności od typu klienta, produktu lub usługi. Odzwierciedlenie tej złożoności z wykorzystaniem klasycznego ABC jest po pierwsze pracochłonne a po drugie trudne w późniejszym zasilaniu i utrzymywaniu.

Time-driven ABC uniezależnia funkcjonowanie modeli rachunku kosztów od osób trzecich, których zadaniem jest zwykle dostarczenie aktualnych danych w postaci arkuszy czasu pracy. Oparcie rachunku kosztów na standardach czasowych oraz wykorzystanie mechanizmów równań czasowych uprościło wdrożenia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach.

Rachunki ABC sterowane czasem (TD ABC) doskonale niwelują trudności z projektowaniem i utrzymywaniem modeli rachunku kosztów przedsiębiorstw dostarczając jednocześnie podstaw do skutecznego zarządzania rentownością nawet bardzo złożonych działalności usługowych oraz wielowariantowych procesów produkcyjnych i sprzedażowych.

Zastosowania rachunku kosztów działań (ABC/M)

Przedsiębiorstwa wykorzystują rachunek ABC/M w oprogramowaniu Doctor Coster® do:

  1. Zwiększania rentowności sprzedaży produktów i usług,

  2. Zwiększania efektywności procesów biznesowych,

  3. Identyfikacji rentownych i nierentownych klientów, kanałów dystrybucji, regionów oraz segmentów,

  4. Negocjowania warunków handlowych z klientami i dostawcami,

  5. Precyzyjnego ustalania cen sprzedaży oraz zasad rabatowania klientów,

  6. Optymalizacji działalności operacyjnej,

  7. Racjonalizacji portfela oferowanych produktów i usług,

  8. Motywowania służb sprzedażowych od zyskowności sprzedaży.

Oprogramowanie Doctor Coster® a TD ABC

Rachunek kosztów działań starowany czasem jako część składowa zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RCA) z sukcesem został już wdrożony w kilkudziesięciu polskich przedsiębiorstwach z branż takich jak: produkcja, handel, energetyka, usługi finansowe, bankowość, infrastruktura i inne. Wdrożenia tego rachunku kosztów realizowane były z wykorzystaniem oprogramowania klasy ABC/RCA - Doctor Coster®.

Rachunek kosztów działań ABC a koncepcja ZPRK/RCA

Zasobowo procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RCA) wpisuje się w najnowszy nurt badań nad rachunkiem kosztów, gdzie istotą jest integracja założeń niemieckiego rachunku GPK i amerykańskiego ABC w ramach jednego zasobowo-procesowego rachunku kosztów.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów jest kompleksową koncepcją rachunku kosztów, która dostarcza zarządzającym informacji na temat kosztów i rentowności zarówno w ujęciu:

  1. produktów, usług oraz grup produktowych, jak i

  2. klientów oraz segmentów klientów.

Zasobowo-procesowy rachunek kosztów to połączenie szczegółowej informacji o zasobach, ich kosztach i wykorzystaniu (GPK) z informacją na temat kosztów oraz efektywności działań i procesów (ABC) w sposób zapewniający przyczynowo-skutkowe rozliczanie kosztów oraz wysokie walory interpretacyjne informacji wynikowej.

Zadaj pytanie naszemu Doradcy:

Zadzwoń:
(48 61) 855-13-62
Napisz e-mail: 
abcakademia@abcakademia.com.pl

ABC Akademia

 

 

  ABC Akademia

Copyright © 2014 ABC Akademia Sp.  z o.o.